Thông tin dự án Carillon 3

Tên dự án: Chung cư Carillon 3.

 • Địa chỉ: 189 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Số block: 01.
 • Số tầng: 14 tầng + 2 hầm (4.995m2).
 • Tổng diện tích xây dựng sàn: 40.407 m2.
 • Tổng diện tích căn hộ: 25.593 m2.
 • Số lượng căn hộ: 97 căn.
 • Diện tích shophouse, TTTM: 506.7 m2.
 
 • Tên dự án: Chung cư Carillon 3.
 • Địa chỉ: 189 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Số block: 01.
 • Số tầng: 14 tầng + 2 hầm (4.995m2).
 • Tổng diện tích xây dựng sàn: 40.407 m2.
 • Tổng diện tích căn hộ: 25.593 m2.
 • Số lượng căn hộ: 97 căn.
 • Diện tích shophouse, TTTM:

Tên dự án: Chung cư Carillon 3.

 • Địa chỉ: 189 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Số block: 01.
 • Số tầng: 14 tầng + 2 hầm (4.995m2).
 • Tổng diện tích xây dựng sàn: 40.407 m2.
 • Tổng diện tích căn hộ: 25.593 m2.
 • Số lượng căn hộ: 97 căn.
 • Diện tích shophouse, TTTM:

 

 

 

Công ty Giải Pháp An Gia tiếp nhận công tác quản lý vận hành chung cư Carillon 3 >>