Tập huấn chuyên đề “Lãnh đạo và kỹ năng người lãnh đạo”

Ngày 24/05/2024 vừa qua, công ty đã tổ chức buổi bồi dưỡng chuyên đề “Lãnh đạo và kỹ năng người lãnh đạo” do Tổng giám đốc công ty - Ông Đặng Vĩnh Lượm chủ trì với sự trợ giúp của chuyên viên chuyên môn nhằm trao đổi, thảo luận về kỹ năng lãnh đạo và người lãnh đạo trong công tác.

Tổng giám đốc công ty nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình tập huấn trong việc đào tạo, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, Ban quản lý – lực lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Tại buổi tập huấn, Tổng giám đốc công ty và chuyên viên chuyên môn đã khái quát những vấn đề về lãnh đạo, quản lý hiện nay, yếu tố cần thiết của nhà lãnh đạo, thách thức và cách giải quyết các thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Buổi tập huấn chìa khóa vàng giúp cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý của công ty hiểu rõ mục đích của việc đặt mục tiêu trong công việc; quản lý tốt công việc của cá nhân và tập thể; hiểu biết được tâm lý của nhân viên; nhận thức rõ vai trò của một người lãnh đạo giỏi; biết cách tạo ra động lực làm việc cho nhân viên; nắm bắt được những nguyên tắc của việc phối hợp nhóm; biết cách giao việc và uỷ quyền hiệu quả cho nhân viên; vai trò của tạo động lực, kĩ năng khen, chê kịp thời, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: https://s.net.vn/nMOx