Nhân sự

Đối với một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công. Không có một doanh nghiệp nào có thể phát triển chỉ với một hoặc hai cá thể đơn lẻ.

Công ty CP DVKT Giải Pháp An Gia với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, quyết tâm đóng góp công sức, xây dựng Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật viên tòa nhà toàn diện chuyên nghiệp trong tương lai.

Gặp gỡ và hợp tác, làm việc với nhau là một loại duyên phận đặc biệt. Mỗi người là những cá thể riêng biệt nhưng khi phối hợp với nhau tạo thành một khối toàn diện đưa Công ty đi lên. Mọi người phát triển cùng với sự lớn mạnh của Công ty, chính là sự thành công!

1. TỔNG GIÁM ĐỐC (Mr. Đặng Vĩnh Lượm)

2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

5. PHÒNG KINH DOANH 6. PHÒNG KĨ THUẬT
7. BAN GIÁM ĐỐC & CÁC TRƯỞNG PHÓ PHÒNG CHUYÊN MÔN
8. NHÂN SỰ TẠI VĂN PHÒNG

Đối với một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công. Không có một doanh nghiệp nào có thể phát triển chỉ với một hoặc hai cá thể đơn lẻ.

Công ty CP DVKT Giải Pháp An Gia với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, quyết tâm đóng góp công sức, xây dựng Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật viên tòa nhà toàn diện chuyên nghiệp trong tương lai.

Gặp gỡ và hợp tác, làm việc với nhau là một loại duyên phận đặc biệt. Mỗi người là những cá thể riêng biệt nhưng khi phối hợp với nhau tạo thành một khối toàn diện đưa Công ty đi lên. Mọi người phát triển cùng với sự lớn mạnh của Công ty, chính là sự thành công!

1. TỔNG GIÁM ĐỐC (Mr. Đặng Vĩnh Lượm)

2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

5. PHÒNG KINH DOANH 6. PHÒNG KĨ THUẬT
7. BAN GIÁM ĐỐC & CÁC TRƯỞNG PHÓ PHÒNG CHUYÊN MÔN
8. NHÂN SỰ TẠI VĂN PHÒNG

Đối với một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công. Không có một doanh nghiệp nào có thể phát triển chỉ với một hoặc hai cá thể đơn lẻ.

Công ty CP DVKT Giải Pháp An Gia với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, quyết tâm đóng góp công sức, xây dựng Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật viên tòa nhà toàn diện chuyên nghiệp trong tương lai.

Gặp gỡ và hợp tác, làm việc với nhau là một loại duyên phận đặc biệt. Mỗi người là những cá thể riêng biệt nhưng khi phối hợp với nhau tạo thành một khối toàn diện đưa Công ty đi lên. Mọi người phát triển cùng với sự lớn mạnh của Công ty, chính là sự thành công!

1. TỔNG GIÁM ĐỐC (Mr. Đặng Vĩnh Lượm)

2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

3. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

5. PHÒNG KINH DOANH

6. PHÒNG KĨ THUẬT

7. BAN GIÁM ĐỐC & CÁC TRƯỞNG PHÓ PHÒNG CHUYÊN MÔN

8. NHÂN SỰ TẠI VĂN PHÒNGTập thể công ty

GIẢI PHÁP AN GIA

Xin kính chào quí khách

 

Bài viết khác

 • Quản lý vận hành tòa nhà
  I. QUẢN LÍ HÀNH CHÁNH     1. Quản lý cư dân Khảo sát thường xuyên, nắm bắt nhu cầu của cư dân để cung…
 • Đào tạo
  I. ĐÀO TẠO     Giải Pháp An Gia hợp tác với các trường dạy nghề có uy tín đào tạo nhân viên kỹ thuật…
 • Bảo trì kĩ thuật
  I. HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ SỬA CHỮA CỦA CÔNG TY   Đây là dịch vụ bảo dưỡng với mục đích giúp cho hệ thống…
 • Sơ đồ tổ chức
  PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ     I. CHỨC NĂNG Tham mưu, giúp việc cho giám đốc công ty trong các lĩnh vực,…