Nhân sự

Đối với một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công. Không có một doanh nghiệp nào có thể phát triển chỉ với một hoặc hai cá thể đơn lẻ.

Công ty CP DVKT Giải Pháp An Gia với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, quyết tâm đóng góp công sức, xây dựng Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật viên tòa nhà toàn diện chuyên nghiệp trong tương lai.

Gặp gỡ và hợp tác, làm việc với nhau là một loại duyên phận đặc biệt. Mỗi người là những cá thể riêng biệt nhưng khi phối hợp với nhau tạo thành một khối toàn diện đưa Công ty đi lên. Mọi người phát triển cùng với sự lớn mạnh của Công ty, chính là sự thành công!

1. TỔNG GIÁM ĐỐC (Mr. Đặng Vĩnh Lượm)

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Ms. Phạm Thị Nhớ) 

3. BAN ĐIỀU HÀNH  4. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
5. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 6. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
7. PHÒNG KINH DOANH 8. PHÒNG KỸ THUẬT
9. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG 10. CÁC BỘ PHẬN Ở VĂN PHÒNG CÔNG TY
11. ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN
12. MỘT SỐ BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ TIÊU BIỂU 

Đối với một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công. Không có một doanh nghiệp nào có thể phát triển chỉ với một hoặc hai cá thể đơn lẻ.

Công ty CP DVKT Giải Pháp An Gia với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, quyết tâm đóng góp công sức, xây dựng Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật viên tòa nhà toàn diện chuyên nghiệp trong tương lai.

Gặp gỡ và hợp tác, làm việc với nhau là một loại duyên phận đặc biệt. Mỗi người là những cá thể riêng biệt nhưng khi phối hợp với nhau tạo thành một khối toàn diện đưa Công ty đi lên. Mọi người phát triển cùng với sự lớn mạnh của Công ty, chính là sự thành công!

1. TỔNG GIÁM ĐỐC (Mr. Đặng Vĩnh Lượm)

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC(Ms. Phạm Thị Nhớ) 

3. BAN ĐIỀU HÀNH  4. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
5. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 6. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
7. PHÒNG KINH DOANH 8. PHÒNG KỸ THUẬT
9. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG 10. CÁC BỘ PHẬN Ở VĂN PHÒNG CÔNG TY
11. ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN
12. MỘT SỐ BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ TIÊU BIỂU 

Đối với một doanh nghiệp, nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công. Không có một doanh nghiệp nào có thể phát triển chỉ với một hoặc hai cá thể đơn lẻ.

Công ty CP DVKT Giải Pháp An Gia với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết, quyết tâm đóng góp công sức, xây dựng Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực đào tạo kỹ thuật viên tòa nhà toàn diện chuyên nghiệp trong tương lai.

Gặp gỡ và hợp tác, làm việc với nhau là một loại duyên phận đặc biệt. Mỗi người là những cá thể riêng biệt nhưng khi phối hợp với nhau tạo thành một khối toàn diện đưa Công ty đi lên. Mọi người phát triển cùng với sự lớn mạnh của Công ty, chính là sự thành công!

1. TỔNG GIÁM ĐỐC (Mr. Đặng Vĩnh Lượm)

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Ms. Phạm Thị Nhớ)

3. BAN ĐIỀU HÀNH 

4. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

5. PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

6. PHÒNG KINH DOANH

7. PHÒNG KỸ THUẬT 

8. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

9. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG

10. CÁC BỘ PHẬN Ở VĂN PHÒNG CÔNG TY

11. ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN

12. MỘT SỐ BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ TIÊU BIỂU  

Tập thể công ty

GIẢI PHÁP AN GIA

Xin kính chào quý khách