Chung cư PVC-IC Diamond

THÔNG TIN DỰ ÁN 

  • Địa chỉ: Số 33A, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Số block: 01 Block.
  • Số tầng: 02 tầng hầm, 32 tầng nổi.
  • Tổng diện tích xây sàn: 93.415 m2.