Chung cư Becamex Khu Việt Sing (K1, K2, K3)

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Địa chỉ : D23, Khu định cư Việt Sing, Thuận Giao, An Phú, Thuận An, Bình Dường
  • Số tầng: 21
  • Số lượng căn hộ: 664
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp TNHH MTV