Chung cư Thanh Bình

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Địa chỉ : Bình Hòa, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
  • Số tầng: 09
  • Số Block : 04
  • Số lượng căn hộ: 338
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thái Bình