Cách phân biệt CÚM A, sốt xuất huyết và COVID-19

BIẾN THỂ BA.5


  • Nhiễm BA.5: sổ mũi, rát họng
  • Cúm A: sốt cao trên 38,5 độ C, mỏi cơ
  • Sốt xuất huyết: sốt cao, xuất huyết dưới da